09:40:55 1396/4/2

"مادر قلب اتمی" در باشگاه میلیاردی ها

آمار فروش فیلم های روی پردهتازه ترین آمار فروش فیلم های روی پرده اعلام شد.

به گزارش 24نیوز، میزان فروش فیلم های در حال اکران به شرح ذیل است:

نهنگ عنبر۲: ۱۴ میلیارد (۴۴روز)

برادرم خسرو: ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون (۴۴روز)

مادر قلب اتمی: ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون (۲۳روز)

ویلایی ها: ۸۱۵ میلیون (۴۴روز)

زیر سقف دودی: ۵۰۰ میلیون (۱۶روز)

آشوب: ۴۳۰ میلیون (۴۴روز)

رگ خواب: ۴۲۰ میلیون (۶روز)

اکسیدان: ۲۵۰میلیون (۳روز)

دو عروس: ۴۸ میلیون (۳۰روز)

مالیخولیا: ۲میلیون و نیم (۶روز)

*رقم ها به تومان است.

0
0

نسخه قابل چاپ
نظر ها