08:28:00 1396/7/1

تهدید اتحادیه جهانی بر تعلیق کشتی ایران بدلیل دخالت وزارت ورزشاتحادیه جهانی کشتی به دلیل آنچه دخالت وزارت ورزش در امور فدراسیون کشتی می داند ، بار دیگر به اساسنامه اصلاحی فدراسیون کشتی ایران ایراد گرفت .

به گزارش 24 نیوز، در چند هفته گذشته فدراسیون کشتی از ارسال اساسنامه اصلاحی و مورد تایید مجمع این فدراسیون به اتحادیه جهانی کشتی خبر داد و اعلام کرد منتظر تایید نهایی اتحادیه مذکور است.
شنیده ها حاکی است اتحادیه جهانی به اساسنامه اصلاحی مذکور نیز ایراد گرفته و اعلام کرده به دلیل اینکه وزیر ورزش یا معاون وی عضو رای دهنده هستند این موضوع با اصول خودمختاری که در جنبش المپیک ذکر شده ، هم راستا نیست.
گفته می شود این مهم ترین ایرادی است که اتحادیه جهانی کشتی به اساسنامه اصلاحی وارد کرده و اعلام کرده منتظر اصلاح این مورد در پیشنهاد جدید است.
حال باید دید واکنش وزارت ورزش و  فدراسیون کشتی به این موضوع چه خواهد بود و به این ترتیب سایه تعلیق همچنان بر سر کشتی کشور خواهد ماند.

به گزارش ایسنا، اتحادیه جهانی کشتی چندی پیش با برشمردن یکسری ایرادات به اساسنامه فدراسیون کشتی خواستار رفع این ایرادات شد و تهدید کرد درصورتیکه این ایرادات مطابق نظر اتحادیه جهانی برطرف نشود، کشتی ایران را تعلیق خواهد کرد.

0
0

نسخه قابل چاپ
نظر ها