10:55:21 1396/11/24

شعار حمایت از کریمی در فرودگاهصبح امروز در فرودگاه امام خمینی زمانی که ساکت درباره ملی پوشان فوتسال در حال مصاحبه بود شماری از افراد در حمایت از کریمی شعار دادند.

0
0

نسخه قابل چاپ
نظر ها