09:24:54 1396/11/24

فردوسی پور و خیابانی گزارشگران بازی پرسپولیس و استقلالبازی امروز پرسپولیس و نسف قارشی را عادل فردوسی پور گزارش می کند و گزارش بازی استقلال و الریان بر عهده جواد خیابانی است.

0
0

نسخه قابل چاپ
نظر ها