16:14:51 1396/12/21

مخالفت مجمع با استعفای رسول خادممجمع فدراسیون کشتی با استعفای رسول خادم مخالفت کرد.

در حالی که رسول خادم با انتقاد از وزارت ورزش به دلیل عدم پشتیبانی از کشتی، استعفایش را در مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی مطرح و سپس محل را ترک کرد، اعضای مجمع فدراسیون کشتی با استعفای رسول خادم مخالفت کردند و خواستار بازگشت او شدند.

در مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی که بخاطر استعفای رسول خادم برگزار شده بود، اعضای مجمع تصمیم گرفتند تا یک ماه برای بازگرداندن رسول خادم فرصت داشته باشند تا او را مجاب به بازگشت کنند. همچنین مقرر شد اگر رسول خادم به فدراسیون بازنگشت، بعد از یک ماه برای تعیین سرپرست فدراسیون کشتی مجمع دیگری برگزار کنند.

همچنین تصمیم گرفته شد اداره فدراسیون کشتی تا آن زمان به حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون سپرده شود.

0
0

نسخه قابل چاپ
نظر ها